Kvalitet & Miljö

Vår kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete inom vår saneringsverksamhet skall säkerställa leverans i rätt tid och med rätt utförande. För att leva upp till våra kvalitetsmål för hela verksamheten skall vi alltid arbeta med:

 • att kompetensutveckla i enlighet med vad våra tjänster, lagar och krav kräver
 • att uppnå kostnadseffektivitet för oss och våra kunder
 • att ständigt förbättra kvalitetssystemet

  Vår miljöpolicy

  Vårt miljöarbete inom vår saneringsverksamhet skall säkerställa att företagen arbetar och verkar utifrån vad lagar och författningskrav föreskriver. Vi arbetar för minimal kemikaliehantering och effektivare transporter. För att leva upp till våra miljömål för hela verksamheten skall vi alltid arbeta med:

  • att använda miljövänliga produkter där det finns tillgängligt och i den mängd som saneringsarbetet kräver
  • att informera och utbilda personal samt våra leverantörer/underentreprenörer i enlighet med vad våra tjänster, lagar och författningskrav kräver
  • att samarbeta med leverantörer/underentreprenörer som arbetar efter vår miljöpolicy
  • att med god planering minimera miljöpåverkan i våra transporter
  • att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga förorening