Elektronik

Elektroniksanering kräver både praktiska och teoretiska handlag.

El- och Elektronikkomponenter är känsliga, det vet vi. Därför krävs det speciella metoder och lång erfarenhet för att sanera redan brandskadade och/eller kraftigt nedsmutsade el- och elektronikkomponenter.

I saneringsprocessen:

  • Demonteras och dokumenteras komponenterna
  • Saneras komponenterna med beprövade metoder och kemikalier
  • Vakuumtorkas komponenterna för att effektivisera torkningsprocessen
  • Monteras och provas komponenterna under antistatiska förhållanden
     
      Kontakta oss