Besikting & samordning

Att besikta och samordna hjälper dig att göra rätt saker.

Besiktning

  • Kloridmätning
  • Dokumentation
  • Åtgärdsförslag
  • m.m.

 

Samordning
Större skador kräver erfarenhet för att samordna och organisera när ofta stora värden riskerar att gå förlorade. Vi har den erfarenhet som krävs och är vana att samordna större skador.

    Kontakta oss