Radonteknik

Vi hjälper företag och privatpersoner hela vägen genom mätning, bidragsansökan, sanering och uppföljningsmätning.

Vi är ett fullserviceföretag som arbetar med besiktning, mätning, saneringsåtgärder och service. Våra högt ställda krav på vår egna kompetens och resultat, hjälper företag och privatpersoner till en friskare inomhusmiljö.

Läs mer på vår hemsida för radon

     
      Kontakta oss