Om radon

Radon och dess hälsorisker.

Radon är den tyngsta av ädelgaserna, den är ca 8 gånger tyngre än luft och 100 gånger tyngre än vätgas. Radon har en halveringstid på 3,82 dygn och saknar färg, lukt och smak. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna sänder ut strålning i form av alfapartiklar som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon beräknas orsaka cirka 500 Lungcancerfall om året i Sverige.

Läs mer:

 

    Kontakta oss