Frågor och svar

Vanligt förekommande frågor och svar om radonsanering.

Under följande länk kan du ta del av de vanligaste fråforna gällande radon.

 

    Kontakta oss