Rörteknik

Vid renovering av rör i fastigheter och i mark kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar där röret restaureras inifrån, vilket innebär att du varken behöver bila, riva eller gräva.

Vi har även mätutrustning som hjälper till att hitta rördragningar i konstruktionen, då det ibland kan vara svårt att hitta ritningar.

     
      Kontakta oss