Rörinfodring

Till skillnad mot traditionellt rörbyte används de befintliga stammarna vid rörinfordring och vare sig väggar eller golv behöver bilas upp för att komma åt de gamla rören.

Genom detta sparas inte bara tid och pengar: Även materialåtgång och transporter minskas, vilket innebär fördelar för miljön. Dessutom behöver inte de boende flytta under den korta period som stamrenoveringen tar.

Vi utför även punktlagningar och lösningar i mindre skala.

  RÖRINFODRINGAR KAN MED FÖRDEL GENOMFÖRAS I:
  • Bostadsrättsföreningar
  • Privatbostäder
  • Offentliga byggnader
   Kontakta oss