Auktoriserade installatörer

En trygghet för kunden

MISAB Rörteknik uppfyller de krav som Sacpipe Connection System ställer på sina auktoriserade installatörer. Som kund kan du därför vara säker på att de nya rören är av högsta kvalitet och att arbetet utförs av utbildade specialister.

För oss handlar det om ett helhetstänkande, som omfattar allt från utbildning av installatörer till en snabb, miljömedveten och kostnadseffektiv installation med en garanterad hög kvalitet.

    Kontakta oss