Enkel installation

  1. Operatören filmar de gamla rören för att se deras skick och få en överblick av omfånget av arbetet.
  2. Filmen och en sammanställd rapport skickas till kunden.
  3. Rören rensas och iordningställs för rörinfodring.
  4. Det nya fodret förs in via en specialkonstruerad utrustning.
  5. Fodret härdar på några timmar och röret kan därefter användas som vanligt.
    Kontakta oss