Rörinspektion

Rörteknik är, precis som Spolservice, auktoriserade av STVF (Sveriges TV-inspektionsföretags Förening).

Utifrån kundernas behov genomför vi olika typer av besiktningar, alltid med full dokumentation enligt STVF T25:2012.

Förutom att vi alltid tar fram det bästa åtgärdspaketet för varje system är vi även specialisade på avancerad felsökning vid återkommande driftstörningar.

    Kontakta oss