Rörpejling

Även om man har tillgång till ritningar kan det vara svårt att hitta rören.

Med hjälp av sonder och olika mätinstrument lokaliserar vi rördragningar och anslutningar.

Tillsammans ger rörpejling och rörinspektion exakt information om var påstick finns samt hur systemet är uppbyggt. Dessutom kan vi med pejling ta fram kopplingsritningar.

    Kontakta oss