Asbestsanering

Asbest har i stor utsträckning använts i byggmaterial. 

Men också i utrustning som används under extrema förhållanden t.ex. i handskar eller annan värmeisolerande klädsel, i bromsbelag eller som förstärkning i utsatta material.

Upptäckten att asbest är cancerframkallande gjorde att användandet av asbest i mitten av 70-talet förbjöds i Sverige där det kunde ersättas med annat likvärdigt material. Idag återstår sanering av asbesthaltiga material.

Var finns asbest?
Material där man kan hitta asbest användes t.ex. som: Värmeisolering (t.ex. rörisolering), brandisolering, golvmattor, mattlim, asfaltlim, kakelfix, kakelfog, fönsterbänkar, i ventilationsanläggningar, fasad- och takplattor (eternit), takpapp, textilier, packningar, bromsbelag.

    Kontakta oss