Brandsanering

Vid en första anblick på en brandplats är det lätt att tro att allting har gått till spillo. 

Med rätt utrustning och rätta kunskaper kan stora värden räddas och dyra stillestånd minimeras.

Snabba insatser är avgörande
När PVC-plast brinner bildas klorider. Detta förorsakar korrosion på metaller. För att förhindra detta skapar vi så fort som möjligt torra lokaler och sänker luftfuktigheten med hjälp av avfuktare. Maskiner och verktyg skyddas med speciell olja till dess sanering påbörjas.

Egen lösöreshantering
Vid lägenhets- eller villabränder saneras lösöret på plats i den mån det går. Är skadornas på fastigheten stora flyttas hela eller delar av lösöret till vår saneringslokal för fortsatt sanering.

    Kontakta oss