PCB Sanering

Regeringen har beslutat om en ny förordning som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar.

PCB i byggnader

  • Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus)
  • Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet
  • Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer

 

Provtagning, ansökningar, analys och sanering
Vi hjälper er med ansökningar, provtagning, analys och sanering.

Analyssvar
Analyssvaren har ni inom fjorton dagar.

    Kontakta oss