Rivning Tankar/Pannor

Pannor och tankar demonteras med hjälp av gas- eller plasmaskärare.

Vid behov tömmer och rengör vi tankarna och eventuell asbest på pannorna saneras. Asbest, skrot, innehållet i tanken/pannan samt tvättvattnet omhändertas och transporteras för deponi.

    Kontakta oss