Rotskräning

Roten till vissa avloppsproblem.

När våren kommer och växtligheten tar fart letar rötterna sig fram i takt med att träden växer. Det är inte ovanligt att rötterna tar sig igenom skarvarna i ledningssystemen.

Rotskärning
Med en speciell "dysa" går man in i stamledningen och fräser bort rötterna så att stammen friläggs igen.

    Kontakta oss